План-прием за учебната 2019/ 2020 г.

ЗАПОВЕД № РД-10-234 Пловдив, 29.03.2019 г.   На основание чл. 259, ал. 1 от ЗПУО, чл. 42 и чл. 44 от Наредба № 10/ 2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование и становище на Обществения съвет на ОУ „Васил Петлешков“ от  28.03.2019 г.   УТВЪРЖДАВАМ: План-прием за учебната 2019/ 2020 г., както следва:   Първи клас – 3 (три) паралелки с по 22-ма […]

Прочети

Безопасност на движението по пътищата

На 7 февруари инспектор Ботьо Гиргинов от „Пътна полиция“ – Пловдив гостува в часовете по БДП. Седмокласниците разговаряха с инспектор Гиргинов за възможностите на автомобилната навигация и начина й на употреба, както и за пътните знаци и допълнителните табели, които е добре да познава всеки пълноправен участник в движението по пътищата. В края на срещата учениците поканиха отново своя гост, за да продължат беседите за […]

Прочети

Отново на училище на 06.02.2019

На основание чл. 105, ал.5 от ЗПУО, предписание №11-6/01.02.2019 г. на директора на Регионална здравна инспекция – Пловдив и Заповед № РД 09-1708/29.08.2018 г. за определяне на график на учебното време за учебната 2018/2019 година на Министъра на МОН 4 и 5 февруари 2019 г. за неучебни дни. Учебните занятия ще бъдат възстановени на 06.февруари.2019 г. при обичайния дневен режим и седмично разписание за втория […]

Прочети

Грипната ваканция продължава!

Уважаеми ученици, родители и учители, Информираме Ви, че във връзка с прогресивно нарастващата заболеваемост от остри респираторни заболявания в област Пловдив директорът на Регионална здравна инспекция – Пловдив е издал предписание №30-5/20.01.2019 г. на основание чл.105, ал.5 от Закона за предучилищното и училищното образование за преустановяване на учебните занятия в училищата на територията на област Пловдив за периода от 28.01.2019 г. до 01.02.2019 г. включително. […]

Прочети

Грипна ваканция

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ, Във връзка с предписание с изх. № 11-4/21.01.2019 г. от д-р Ваня Танчева-Манчева, директор на Регионална здравна инспекция – Пловдив, на основание чл. 105, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование, се преустановяват учебните занятия във всички училища в област Пловдив, считано от 22.01.2019 г. до 25.01.2019 г. включително.

Прочети