Свободно място след трето класиране

Уважаеми родители,

В срок до 02.07.2024 г. в училището ще се приемат документи за участие в обявеното свободно място след трето класиране за 1. клас. Критериите за прием ще бъдат съобразени изцяло с Приложение № 2 от Наредбата за приемане на ученици в първи клас на Общинските училища на територията на град Пловдив.
Резултатите от класирането ще бъдат публикувани на сайта на училището на 03.07.2024 г., а самото записване ще бъде до 04.07.2024 г.
От Комисията
Posted in Новини.