Одобрен проект по програма „Еразъм +” за 2024/2025 учебна година

  За нас е удоволствие да споделим с Вас, че проектът “Учители на бъдещето” спечели финансиране по програма “Еразъм+”. Реализирането на проекта ще помогне за повишаване качеството на образование в ОУ “Васил Петлешков” и повишаване квалификацията на педагогическите специалисти.

       Заложените цели в проета са:

  1. Прилагане на STEM обучение в училище.
  2. Развиване на “зелено мислене” и отговорност към околната среда
  3. Повишаване мотивацията и уменията на учениците за учене чрез игрови подходи
  4. Развиване на критично мислене, автономност и работа в екип чрез прилагането на проектно базирано обучение.

       Набелязаните цели съвпадат с визията на училището за образованието на XXI в. Имаме вярата, че можем да подготвим нашите ученици за предизвикателствата на модерния свят и можем да ги направим конкурентни на техните връстници в Европа. Стремим се да полагаме основите на дълготрайно сътрудничеството с колеги зад граница, защото то създава възможности за нови контакти и съвместна дейност на международно ниво.

       Комисия ще проведе събеседване с желаещите да се включат в избраните квалификационни обучения на 28.06.2024 г. от 10:00 ч. в ОУ “Васил Петлешков”:

  1. Robotics and STEM in Schools – В2
  2. Going Green: Eco-Schools & Environmental Education for Sustainable Development – В2
  3. Gamification and Game-Based Learning for Social Inclusion – В2
  4. Project-Based Learning (PBL): Make Students’ Learning Real and Effective! – В2

        Кандидатите трябва да представят мотивационно писмо, да владеят английски език на ниво, изискано от обучителите на съответния курс, да покажат добри комуникативни умения, желание за работа в екип и споделяне на придобития опит.

Posted in Новини.