Важно за записване на ученици в 1. клас за 2024/2025 година!

Уважаеми родители,
На 06.06.2024 г. ще бъдат обявени резултатите от първо класиране за прием на първокласници през следващата учебна година. Срокът за подаване на документи за записване на приетите деца в училището е от 06.06.2024 г. до 12.06.2024 г.
Училищната комисия по прием на документи ще работи в посочените дни от 08:30 до 12:30 ч. и от 13:00 до 17:00 ч.
Само в четвъртък, 06.06.2024 г. началният час ще е от 10:00 ч.
Необходими документи за записване:
1. Удостоверение от детската градина за завършена подготвителна група;
2. Копие от акт за раждане на детето;
3. Документи, удостоверяващи ползването на точки по съответните критерии;
4. Лична карта на подаващия заявлението родител (настойник) при поискване.
5. Заявлението за записване се генерира от системата за прием.
Posted in Новини.