КРИТЕРИИ ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ НА УЧЕНИЦИ В 5. КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА

На свое заседание от 22.05.2024 г. училищната комисия по заповед на директора № РД-10-480/20.05.2024 г. и на основание чл. 45, ал. 2 от Наредба № 10/01.06.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, разработи КРИТЕРИИ за преместване на ученици в 5. клас, в случай, че постъпилите заявления са повече от свободните места.

  1. Ученици с постоянен или настоящ адрес в прилежащия район на училището – 10 т.
  2. Независимо от адреса, но ученикът има брат или сестра, който учи в училището – 8 т.
  3. Извън прилежащия район на училището, но в община Пловдив – 6 т.
  4. Извън община Пловдив – 4 т.

Забележка:  Времето на подаване на заявлението не е критерий.

Posted in Новини.