„Електрическа верига”- домашен експеримент по физика и астрономия

Предизвикателствата на новото време изискват учениците да бъдат подготвяни да анализират, осмислят и представят своите идеи, за да се изградят като успешни личности. Базираното на забавни домашни експерименти обучение е вариант на обучение в интерактивен режим. За разлика от традиционните методи, този гарантира пълноценно участие на учениците,  поощрява творческите решения и иновативното мислене, осигурява им забавление при изграждане на различни умения и дава възможност на родителите да участват в учебния процес. Целта е да се провокира  детското любопитство и  да се даде възможност за изява. Резултатите вижте сами!

Posted in Новини.