„Учителят алгоритъм“

 

        ОУ „Васил Петлешков” продължава дейности по проект „Учителят алгоритъм”, съфинансиран от програма “Еразъм+”. Реализира се и втората от общо пет мобилности. 

Госпожа Ана Апостолова посети едноседмичен обучителен курс: “Digital Tools for Managing Projects in Education” в гр. Рим, Италия. Курсът е предназначен за учители, които искат да обогатят знанията си и да работят с дигитални инструменти за подобряване на уменията при администриране на проекти. 

    Обучението предостави практически опит с важни софтуери и приложения, които значително улесняват работата на учителя в различни дейности. Участниците в обучителния курс научиха как да работят с приложения за управление на график, за възлагане на задачи и координиране работата на другите. Научиха и как да управляват документи и  да създават  уебсайт с WordPress. Освен това участниците придобиха опит и знания в  практиката със създаване и редактиране на видео, инфографики и други визуални елементи. 

     Курсът даде възможност на учители от различни държави да обменят опит и полезни практики, да се запознаят с особеностите на образователните им системи, както и да посетят множество забележителности и исторически паметници на културата в гр. Рим.

Posted in Новини.