Учителят алгоритъм

 

Одобрен проект по програма „Еразъм +” за 2023/2024 учебна година

ОУ „Васил Петлешков” стартира дейности по проект  „Учителят алгоритъм”, съфинансиран от програма Еразъм +, като реализира първата от общо пет мобилности. Проектът по Ключова дейност 1 е свързан с повишаване на квалификацията, както на преподавателите, така и на ръководството на училището и трябва да бъде реализиран в рамките на една година. Госпожа Людмила Танчева посети двуседмичен обучителен курс: “English Language Teaching & 21ST Century Skills for Learning”, в гр. Дъблин, Ирландия. Курсът е предназначен за учители по английски език, които да се запознаят с принципите и практиките, свързани с педагогиката и методологията на езиковото обучение и преподаване през 21-ви век. Курсът насърчава участниците да развият своето разбиране и осъзнаване на съвременния писмен и говорим английски език, включително на английския като международен език за комуникация. Участниците имаха възможност да научат повече за ирландската образователна система, да изградят професионални връзки и да обменят опит с учители по чужди езици от други европейски държави.

Posted in Новини.