Новини за прием в пети клас

Уважаеми родители, Във връзка с приема на ученици в 5. клас за учебната 2023/2024 г., ви уведомяваме, че към 16.05.2023 г. няма свободни места в паралелките. За промяна – следете сайта на училището. От комисията по прием