УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ НА БЪДЕЩИ ПЪРВОКЛАСНИЦИ,

Във връзка със записване на приетите на първо класиране първокласници за учебната 2023/2024 г., Ви информираме, че комисията за прием на документи ще работи от 02.06.2023 г. до 08.06.2023 г. в часовете от 08:30 – 12:30 и от 13:00 – 17:00 ч.
Необходими документи:
1. копие от удостоверение за раждане на детето;
2. удостоверение за завършена подготвителна група от детската градина;
3. лична карта на подаващия заявлението за записване родител (настойник) при поискване;
Заявлението за записване по образец, се генерира в училището от системата за прием.
от Комисията по прием в 1. клас 
Posted in Новини.