УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ НА БЪДЕЩИ ПЪРВОКЛАСНИЦИ,

Във връзка със записване на приетите на първо класиране първокласници за учебната 2023/2024 г., Ви информираме, че комисията за прием на документи ще работи от 02.06.2023 г. до 08.06.2023 г. в часовете от 08:30 – 12:30 и от 13:00 – 17:00 ч. Необходими документи: 1. копие от удостоверение за раждане на детето; 2. удостоверение за завършена подготвителна група от детската градина; 3. лична карта на подаващия […]

Прочети