Предстоящ общински кръг на олимпиада по математика

Уважаеми родители, 

Уведомявам Ви, че съгласно Правилата и регламентите на МОН за организиране и провеждане на олимпиади и Заповед № РД-01-675/ 02.11.2022 г. на началника на РУО – Пловдив, на 11.12.2022 г. (неделя) от 9:30 ч. ще се проведе общинският кръг на олимпиадата по математика в сградата на училището. 

Учениците от IV клас, които желаят да участват,  да уведомят своите класни ръководители, а учениците от VII клас да информират преподавателите си по математика при проявен интерес, като ще им бъде допълнително предоставена декларация за информираност и съгласие. 

С уважение:

Сабина Вълчанова, ЗДУД

Posted in Новини.