Списъци на учениците в пети клас

Уважаеми родители, Поради големия брой ученици от 4. клас, напуснали през лятото, за предстоящата учебна година се формират две паралелки в 5 клас. Това налага промени в класното ръководство и състава на новосформираните паралелки. Можете да се запознаете с промените в приложените списъци. Родителската среща ще се проведе присъствено на 13.09.2022 г. от 18:00 ч. Списъци на учениците в пети клас

Прочети

Родителски срещи

Уважаеми родители, Във връзка с началото на новата 2022/2023 учебна година, Ви информираме, че родителските срещи по класове ще се проведат присъствено със следния график: 07.09.2022 г., сряда – за учениците от 2., 3. и 4. клас; 08.09.2022 г., четвъртък – за учениците от 1. клас; 13.09.2022 г., вторник – за учениците от 5., 6. и 7. клас. Начален час за всички родителски срещи – […]

Прочети