Разпределение на учениците в 1. клас за 2022/2023 година

СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 1. „А“ КЛАС 2022/2023 УЧЕБНА ГОДИНА

СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 1. „Б“ КЛАС 2022/2023 УЧЕБНА ГОДИНА

СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 1. „В“ КЛАС 2022/2023 УЧЕБНА ГОДИНА

Първата родителска среща за първи клас ще бъде на 08.09.2022 г. (четвъртък) от 18:00 ч. 

Posted in Новини.