ОУ „Васил Петлешков“ продължава с реализирането на проекта „Teachers inaction” по програма „Еразъм+“

В периода 24-30 април учителите Людмила Танчева и Николина Барбутева взеха
участие в обучителния курс „Структурирани образователни посещения на училища и
институции и тренировъчни семинари във Финландия” по програма „Еразъм+“. Във
финландската столица те обмениха опит с колеги от 12 европейски държави и се
запознаха отблизо с най-добрата образователна система в света. Имаха възможност да
посетят уроци в две училища в Хелзинки, срещнаха се с представители на различни
образователни институции и успяха да създадат ценни контакти с колеги от цяла
Европа.
Натрупаният опит за нашите колеги е безценен, защото „на терен“ имаха възможност
да се докоснат до финландското образование. При него практическата насоченост на
изучавания в училище материал е водеща. Всеки предмет трябва да подготви ученика
за реалния живот, защото ученето трябва да има способността да решава житейски
проблеми. Учениците във Финландия не учат просто за тест или оценка, а за знания. Не
се състезават един с друг, а се стремят да развият умения и компетенции, които ще
използват в ежедневието си. Може би тук се крие и тайната защо финландските
ученици се представят най-добре на PISA.
Учителите в скандинавската държава могат да се похвалят със завидна свобода в
своята работа и по-голяма бюрократична облекченост. При тях липсват контролиращи
органи, които да следят работата на преподавателя. Финландското общество и
образование се базират на взаимното доверие в хората и институциите. Всеки родител
знае, че за детето му се полагат достатъчно грижи, за да напредва. Също така се
насърчава активно самостоятелността на децата в училище още от ранна възраст.
Всички учители във Финландия имат завършена магистърска степен. Това е първо и
основно правило за заемане на тази професия. В работата на учителите често помагат и
помощник-учители за по-добра ефективност на учебния процес. Преподавателите в
едно училище постоянно си съдействат в работата и се стремят да се адаптират
максимално адекватно към учебната програма, която във Финландия се обновява на
всеки 10 години.
Характерна особеност за финландското образование е и неговата социална
насоченост. Учениците в училище получават задължително безплатен обяд. Също така
за училищното ръководство е важно мнението на всеки ученик. На всяка ученическа
идея се дава воля и реализация, за да могат децата да усещат, че участват във взимането
на решения. Училищата се стремят да осигуряват обучение на майчин език за децата на
емигранти и осигуряват безплатен транспорт за учениците си, когато това се налага.

Обучителната програма бе реализирана от English Matters, които са организация с
дългогодишен опит в провеждането на тренинги за учители от цяла Европа.

Posted in Новини.