„ВЪГЛЕНИТЕ НА ПЕТЛЕШКОВ ОЩЕ ПАРЯТ“ – урок по родолюбие

„ВЪГЛЕНИТЕ НА ПЕТЛЕШКОВ ОЩЕ ПАРЯТ“ –
урок по родолюбие, проведен в гр. Брацигово с ученици от двете училища в страната, носещи името на Васил Петлешков.
С уважение и благодарност към община Брацигово в лицето на г-жа Стефанова, главн експерт „Образование и култура“, г-жа Тръндушева, директор на НУ „Васил Петлешков“ и музейните работници от градски исторически музей – Брацигово за сърдечния прием и добрата организация на днешното събитие, на което имахме удоволствоето да бъдем гости!
И НИЙ ПЕТЛЕШКОВЦИ СМЕ ГОРДИ!
Posted in Новини.