ОУ “Васил Петлешков” реализира дейности по проект на Erasmus+ “Teachers in Action”

Нашите колеги Николина Барбутева и Людмила Танчева са в Хелзинки, Финландия, за да вземат участие в обучителен курс “Структурирани образователни посещения на училища и институции и тренировъчни семинари във Финландия”, където ще обменят опит с колеги от 12 европейски държави и ще се запознаят отблизо с най-добрата образователна система в света. Ще посетят открити уроци в две финландски училища, ще се срещнат с представители на различни образователни институции. Натрупаният опит ще бъде споделен с останалите колеги в училище. Надяваме се повече учители да се включат в международни проекти, защото обмена на професионален опит в автентична среда е безценен. 

Posted in Новини.