Преминаване в обучение от разстояние в електронна среда за 5 и 6 клас

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ,
Във връзка с положителна резолюция от министъра на образованието и науката на доклад на началника на РУО – Пловдив и предложение  на РЗИ – Пловдив, за периода от 24.01.2022 г. до 28.01.2022 г. се преустановява присъственият образователен процес и се организира обучение от разстояние в електронна среда за учениците от 5, 6, 8, 9 и 11 клас за всички училища на територията на община Пловдив.
Учениците от 1, 2, 3, 4, 7, 10 и 12 клас продължават да се обучават присъствено.

Дневен режим на учебните часове за V и VI клас, които ще се обучават в ОРЕС.

  1. 08:00 – 08:30
  2. 08:40 – 09:10
  3. 09:30 – 10:00
  4. 10:30 – 11:00
  5. 11:20 – 11:50
  6. 12:10 – 12:40
  7. 13:00 – 13:30
Posted in Новини.