“Търсачи на съкровища”

На 15.12.2021 г. беше проведен работен семинар съвместно с госпожа Зара Данаилова, старши експерт по математика в РУО Пловдив, на които бяха поканени учители от община Пловдив, както и млади, новоназначени преподаватели по математика. Работната среща беше организирана с цел обмяна на добри практики. На семинара госпожа Милена Маврова, преподавател по математика в ОУ “Васил Петлешков”, показа предварително заснет урок с ученици от V клас – “Търсачи на съкровища”. Урокът е интердисциплинарен и демонстрира работа по моделът 1:1, работа по групи в електронна среда и използване на ИКТ.

        Всички колеги, които взеха участие в срещата бяха впечатлени от работата на госпожа Маврова и от начина по който учениците бяха мотивирани и заинтригувани да решават казусите в отделните етапи от учебния час. Надяваме се, че ни предстои да видим още вдъхновяващи примери и интересни уроци разработени от учителите в ОУ “Васил Петлешков”.

Posted in Новини.