Преминаване в обучение от разстояние в електронна среда за 5 и 6 клас

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, Във връзка с положителна резолюция от министъра на образованието и науката на доклад на началника на РУО – Пловдив и предложение  на РЗИ – Пловдив, за периода от 24.01.2022 г. до 28.01.2022 г. се преустановява присъственият образователен процес и се организира обучение от разстояние в електронна среда за учениците от 5, 6, 8, 9 и 11 клас за всички училища на […]

Прочети

“Търсачи на съкровища”

На 15.12.2021 г. беше проведен работен семинар съвместно с госпожа Зара Данаилова, старши експерт по математика в РУО Пловдив, на които бяха поканени учители от община Пловдив, както и млади, новоназначени преподаватели по математика. Работната среща беше организирана с цел обмяна на добри практики. На семинара госпожа Милена Маврова, преподавател по математика в ОУ “Васил Петлешков”, показа предварително заснет урок с ученици от V клас […]

Прочети