Информация за родителите на деца записани в първи и осми клас

Уважаеми родители,

на посочения линк може да откриете информация за родителите на деца записани в първи и осми клас в държавно или общинско училище, за отпускане на еднократна помощ за покриване на част от разходите в началото на учебната година.

Информация за родителите на деца записани в първи и осми клас

Posted in Новини.