„Винаги има нещо хубаво, което може да ти се случи“

На 17 и 18 май в ОУ „Васил Петлешков“ хартиените учебници отидоха в историята. Това стана възможно благодарение прилагането на иновативните методи на преподаване, които учителите от училището приложиха в образователния процес.
Именно тези иновации бяха тема на междуучилищната среща с учениците и учителите от ОУ „Неофит Рилски“ с. Ягодово и ОУ „Братя Миладинови“ гр. Бургас, реализирана по НП „Иновации в действие“.
Парадигмата на учене може да се промени с помощта на модела 1:1 (едно към едно). В това ни убедиха учителят в начален етап Калина Даскалова и нейните ученици от 4 в клас, които реализираха урока по човекът и обществото „Ние сме граждани на европейска България“, работейки на персонални Chromebook устройства и използвайки свое копие на документ с всички задачи за часа, включващ връзки с разнообразни материали – ММТS. Попълниха анонимна анкета в Google, дискутираха какво прави Европейският съюз за своите граждани и за планираното осигуряване на безплатен достъп до интернет. Акцент в урока беше и приносът на нашата родина за опазване и обогатяване на културното наследство на голямото ни европейско семейство. Учениците изброиха разнообразни примери за материални и духовни културни ценности и гледаха презентация за българските занаяти, изготвена от групата за занимания по интереси “4web”.
Във всички тези дейности равноправен партньор им бяха четвъртокласниците от ОУ „Неофит Рилски“ с. Ягодово, които имаха достъп до същите задачи в Google classroom на своите Chromebook устройства.
Учениците и учителите от ОУ „Братя Миладинови“ гр. Бургас, които участваха в урока чрез видеовръзка в Google meet също попълниха анкетата и имаха достъп до всички електронни ресурси в урока.
Часът по математика в 6. клас се превърна в урок по родолюбие, в който мултидисциплинарният метод на преподаване обедини науките математика, география и екология. Учениците работиха групово по тема „Пропорции“, ориентираха се за главните градове, разположени в полите на Стара планина, Пирин, Дунава и Горнотракийската низина, изчисляваха разстоянието по карта между Пловдив и градовете Велико Търново, Русе, Мелник и избран любим град. Екологичната част на урока включваше пресмятане на количеството хартия за рециклиране, събрано от училището, както и капачките по инициатива „Капачки за бъдеще“. Урокът беше реализиран от Милена Маврова и Николина Барбутева – учители в прогимназиален етап.
„Винаги има нещо хубаво, което може да ти се случи“ – това разбраха в два последователни дни учениците от 3 б клас. В подготовка на темата за своя урок „Красотата на българската шевица“ те посетиха „Занаятчийското училище“ и улицата на занаятите в комплекс „Старинен Пловдив“. Хубави неща им се случиха на тях и на техните приятели – четвъртокласниците от ОУ „Неофит Рилски“ в с. Ягодово, защото имаха възможност отблизо да се запознаят със занаятчийските работилници по тъкачество, дърворезба, стъклопис, грънчарство и да се включат в изработването на елементи и предмети от тези дейности. Впечатленията и знанията, които придобиха, учениците приложиха в последващия урок по български език и литература, технологии и предприемачество и изобразително изкуство.
„Красотата на българската шевица“ беше темата на тяхната „бягаща“ диктовка, която освен за бързина, трябваше да бъде оценена и за точност от съдийска комисия.
Още куп интересни и забавни за учениците и учителите предизвикателства ги очакваха през този час. Състезателният характер и отборният дух им помогна да ги преодолеят и в края на часа всички да се чувстват победители, но най-вече техният учител Антония Ангелова. Като млад учител, тя направи своя дебют пред публика и представи пред гостите иновативните си методи на преподаване, които включват мултидисциплинарност, групова работа и физическа активност в един учебен час.
„Забавно и полезно“ – това беше изводът, до който учениците сами достигнаха използвайки метода на формиращо оценяване в края на часа.
Прилагайки хибридния начин (комбинация от присъствено и онлайн) на мобилност на срещите между отделните училища, се реализира още една своеобразна иновация по НП „Иновации в действие“. Така ОУ „Васил Петлешков“ – домакин, ОУ „Неофит Рилски, с. Ягодово и ОУ „Братя Миладинови“ – Бургас, осъществиха по нов начин своята организация на срещата. Той е приложим в условията на пандемия и в същото време оправдава максимата, че „който иска – намира начин!“
Posted in Новини.