Виртуално пътешествие във времето на възрожденците – интердисциплинарен урок БЕЛ-История

 На „виртуално пътешествие във времето на възрожденците“ присъстваха 62 петокласници от ОУ „Васил Петлешков“ – Пловдив. Това бе и темата на интердисциплинарния урок по литература и история, проведен от преподавателите по БЕЛ Виолета Дончева и по история – Николина Барбутева.Урокът се проведе във виртуална среща в Google Meet, на която бяха поканени студенти, преподавател от ПУ „Паисий Хилендарски“, катедра „Методика на литературата“ и колеги от […]

Прочети