Ден на рециклирането и екологичните инициативи

В седмицата от 18.03.2021 г. до 24.03.2021 г. беше обявена за Екологична седмица. Проведоха се редица инициативи с екологична насоченост. Учениците от 3 „в“ клас, бяха избрани за „екологичен клас“ за този период. За целта си измислиха   лого и мото, което гласеше „Пазете природата!“. Включиха се в почистване на училищния двор. Друга инициатива свързана с 18.03.2021 г. – Световния ден на рециклирането класът се облечи в специално облекло. Учениците изготвиха и множество проекти и презентация свързани с 22.03.2021 г. Световния ден на водата, в които дадоха информация защо водата е нужна на растенията, животните  и хората. Как да опазваме и пестим водата – като естествен безценен ресурс, който

е на изчерпване. Направиха матеки на земното кълбо. Изготвиха и макет от капачки на земното кълбо. 

Posted in Новини.