Интердисциплинарен урок по човек и природа и български език с петокласници в ОУ “Васил Петлешков” под надслов “Вие трябва да бъдете промяната, която искате да видите в света”.

Петокласниците от ОУ “Васил Петлешков” участваха в комбиниран урок по природни науки и български език . В един учебен час учениците съчетаха лабораторно упражнение и практическо приложение на знанията за изменяемите части на речта в българския език. 

Учениците успешно разделиха различни видове смеси на еднородни и нееднородни и свързаха експеримента си със знанията си за изменяеми и неизменяеми частите на речта в българския език. Ключовата дума в урока беше “промяна”.

Учебният час започна с позитивна мисъл за промяната.  Продължи с наблюдаване на промяната  на веществата  в живата природа чрез лабораторно упражнение и предварително поставени задачи.

В същинската част на урока беше изяснена връзката между изменението на смесите при определени условия и изменението на граматичните признаци на глаголите и местоименията в българския език.  

В частта “човек и природа” децата реализираха лабораторно упражнение , разделяха вещества и смеси, наблюдаваха и реализираха промените, които настъпват с веществата и начина, по който се променят и взаимодействат . 

В частта “български език” учениците откриваха в няколко позитивни сентенции видовете местоимения и глаголите в българския език като  анализираха взаимодействието между думите в изречението и условията и признаците, по  които се променят.

В хода на работата петокласниците бяха разделени на 4 работни групи чрез интерактивна игра “торта”. От парчетата на хартиена торта капитаните на отборите “изтеглиха” участниците в своята група, както и работен лист за всяка група, включващ задача по човек и природа и български език.

Работата на всяка група беше заснета на видео, което беше споделено във виртуалната класна стая в Google classroom.

Изводите от урока направиха самите ученици, а те са , че всяко нещо и в природата, и в езика, и в общуването между нас подлежи на промяна. Децата с радост споделиха, че има връзка между двата различни предмета, че и в природата, и в науката промяната се случва по определени правила и закономерности. Промяната има както в живата природа, така и в езика, който също е “жив” и функционира, думите в изречението си взаимодействат и променят.

На урока присъстваха онлайн родители на петокласниците и колеги от училището.

Урокът беше реализиран от Виолета Дончева – преподавател по БЕЛ и Ивайла Димитрова – преподавател по природни науки.

Posted in Новини.