Ново начало

В първия ден на втория учебен срок в 4 „в“ клас стартира нова организация на обучението, при която ученикът работи със свое индивидуално електронно устройство – Chromebook, който се управлява чрез училищния „облак“.
Моделът „Едно към едно“ (1:1) е нов дигитален скок в българското училище, който цели да повиши мотивацията и интереса на учениците към учебния процес.
Прилагането на този модел изисква подготвени учители, които да имат увереност и смелост да работят „модерно“. Тази смелост събра г-жа Калина Даскалова, учител в начален етап, квалифициран Google Educator Level 1. Тя ще прилага модела 1:1 в своите часове, за да покаже, че учениците и учителите могат да прекарват смислено времето си пред екрана като планират и участват в учебните занятия съвместно, използвайки най-съвременни дигитални инструменти.
Posted in Новини.