Ново начало

В първия ден на втория учебен срок в 4 „в“ клас стартира нова организация на обучението, при която ученикът работи със свое индивидуално електронно устройство – Chromebook, който се управлява чрез училищния „облак“. Моделът „Едно към едно“ (1:1) е нов дигитален скок в българското училище, който цели да повиши мотивацията и интереса на учениците към учебния процес. Прилагането на този модел изисква подготвени учители, които […]

Прочети