Отбелязваме деня на ръкописното писмо и почерка

На 23 януари се отбелязва денят на ръкописното писмо и почерка.
Ръкописното писмо е полезно както за когнитивното, така и за моторното развитие.
Като пише, детето се научава да е по-прецизно при фините действия с ръцете и започва да борави по-добре с тях.
Тези основни принципи включиха в своите часове и дейности учителите и учениците от начален етап на ОУ „Васил Петлешков“, Пловдив през седмицата посветена на отбелязването на 23 януари – международен ден на ръкописното писмо и почерка.
Кога беше последният път, когато писахте на ръка?
Posted in Новини.