„ВИДИМИЯТ“ И „НЕВИДИМИЯТ“ СВЯТ НА ЖИВОТНИТЕ. ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРЕН УРОК ПО БИОЛОГИЯ И БЕЛ В ПАРТНЬОРСТВО С РЕГИОНАЛЕН ПРИРОДОНАУЧЕН МУЗЕЙ – ПЛОВДИВ

Представяме Ви споделена добра практика по проект „Приобщи.се в нови партньорства“. Практиката беше представена и по време на Националната конференция Приобщаващи образователни практики 2020.

Екипът – г-жа Виолета Дончева – Дернева и г-жа Ивайла Димитрова – работим като екип класни ръководители в един и същ випуск от четири години. В съвместната ни работа сме провели много интердисциплинарни уроци в реална среда. Успяхме да се оформим като екип благодарение на еднаквите ни възгледи за педагогическа работа, съвременното ни мислене, желанието да предизвикаме интерес у учениците към задължителното учебното съдържание по предметите български език и литература и природни науки. Приоритетно в седми клас учениците поставят по-голям акцент върху знанията си по БЕЛ заради предстоящите НВО.

Целите на урока, базирани на проектното обучение и интердисциплинарност, бяха:

–     упражняване на знания по природни науки, съчетани с упражнения, анализ и развиване на функционалната грамотност по БЕЛ;

–      провеждане на урок „на терен“ в ПНМ–Пловдив в електронна среда.

Идеята възникна от проведен урок по биология в ПНМ-Пловдив, в който учениците проявиха голяма активност и интерес. Училището работи по НП “Иновации в действие“ и НП „Музеите като образователна среда“, като иновацията в училище е реализиране на интердисциплинарни уроци. След обсъждане на идеята между  екипа, отправихме покана към уредник Александър Петров от  музея, който прие идеята ни за съвместен урок.

В урока, който се осъществи онлайн чрез видеовръзка в Google Meet, взеха участие 65 ученици. В началото на часа уредникът от музея направи на седмокласниците виртуална разходка в терариума на музея, като учениците имаха възможност да наблюдават и сравняват редки видове влечуги и земноводни.

Втората част на урока започна с препратка към българския език с играта “Супа от природа и култура”. Учениците откриваха и анализираха символиката на животните в библейските митове, фолклор и българската литература. Разгледаха образа на змията като символ на злото и на бялата лястовицата като олицетворение на надеждата в изучаваните разкази на Йовков.

Урокът завърши с оценка от учениците в споделен документ. Получихме много мейли и обаждания от родители, неформални участници в урока.

Posted in Новини.