Ученици от пети клас при ОУ „Васил Петлешков“ изработиха графики с лика на създателя на печатната машина в Европа

В навечерието на отбелязване 565 г. от изобретяване на новия способ на книгопечатане от Йоханес Гутенберг, ученици от пети клас при ОУ „Васил Петлешков“ изработиха графики с лика на създателя на печатната машина в Европа. Гутенберг полага основите на книгопечатането на Стария континент. То е едно от най-големите открития на Новото време и оказва силно влияние върху напредъка на образованието.

Posted in Новини.