Модернизация на училищния процес по програма на община Пловдив

Въвеждането на поредната иновация в ОУ „Васил Петлешков“ е поредният пример за дигитален напредък, който ще стартира през тази учебна година, използвайки специалните преносими компютри за образование Chromebook, по програма „Модернизация на учебния процес“ на община Пловдив. Програмата е реализирана със закупуването на 11 Chromebook, които ще бъдат в полза на образователния процес. 11 учители преминаха обучение с Chromebook устройствата. Те ще приложат в своята работа приложения като Google експедиции, Jamboard и др., чрез което дори може да се замести интерактивната дъска в училище. По този начин учениците ще развият технологичните си умения и училището ще е желана територия за всеки ученик, дори и във виртуална класна стая Google Classroom.

 

Posted in Новини.