Покана до родителите

Уважаеми родители,

През изминалата учебна година ОУ „Васил Петлешков“ в партньорство със сдружение „БГ Бъди активен“ и с Вашия доброволен труд, реализирахме една отдавнашна мечта – класна стая на открито. За краткото време, в което я използваха учениците, тя стана тяхно любимо място.

През тази учебна година сме с намерението да обособим в съседство с вече съществуващата – още една такава класна стая на открито. Вече сме закупили четири маси и пейки, които трябва да се поставят на определеното от за тях място. За тази цел ни е необходима помощта на няколко доброволци, които да помогнат, за да се изкопаят дупки за постаментите и да се запълнят с бетон. Определили сме това да се случи в събота – 3 октомври във времето между 09:00 и 13:00 ч. Необходими уреди за работа – кирка и лопата.

Ще се радваме да се присъедините към нас и ни помогнете да направим двора на училището още по-добро място за Вашите деца.

За повече информация можете да се обръщате към класните ръководители или г-жа Ева Димова – тел: 0898 485473.

Posted in Новини.