Мерките, предприети от училището за обучение в условията на Covid 19

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА : УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО ОБЩЕСТЕНИЯ СЪВЕТ УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ НА  ОУ „ВАСИЛ ПЕТЛЕШКОВ“ – ПЛОВДИВ   УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,   На проведените преди началото на учебната 2020/ 2021 година родителски срещи Вие бяхте подробно запознати с мерките, предприети от училището за обучение в условията на Covid 19. Във връзка с възникнали въпроси и неясноти за някои от Вас, Ви уведомявам още […]

Прочети