Инвестиционно намерение

ОУ „Васил Петлешков“  има инвестиционно намерение за изграждане на тръбен кладенец за напояване на тревни площи в ПИ 56784.511.1080, район Западен, гр. Пловдив, общ. Пловдив. Проектният ТБ е с дълбочина 20 м, обсаден от PVC тръби ф 160.

Posted in Новини.