Написаното остава. Пиши правилно!

Учениците от II а клас от Основно училище „Васил Петлешков“, град Пловдив се включиха в националната инициатива „Написаното остава. Пиши правилно!“ на Института за български език, посветена на 24 май – Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост. Събитието се проведе на 18.05.2020 г. в дигиталната класна стая на класа. Второкласниците се изправиха пред предизвикателството да проверят своя правопис чрез откъс от […]

Прочети

Образование за утрешния ден

От учебната 2019-2020 година ОУ „Васил Петлешков“ участва по проект Проект BG05M2OP001-2.012-0001, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г. „Образование за утрешния ден“ с група от 18 ученици от 3 клас с ръководител Елена Христозова.

Прочети

ПРИЕМ В V КЛАС

ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА ОУ „ВАСИЛ ПЕТЛЕШКОВ“ ЩЕ ПРИЕМА УЧЕНИЦИ В V КЛАС В ПАРАЛЕЛКИ С ИЗБИРАЕМИ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА, МАТЕМАТИКА И ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА. ЗАЯВЛЕНИЯ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ СЛЕД 16 ЮНИ В КАНЦЕЛАРИЯТА НА УЧИЛИЩЕТО.

Прочети

СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАПИСВАНЕТО НА НОВОПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА 2020/2021 ГОДИНА, ВИ ИНФОРМИРАМЕ, ЧЕ КОМИСИЯТА ПО ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЩЕ РАБОТИ ОТ 03.06.2020 г. ОТ 8:00 до 12:00 ч. и от 13:00 до 17:00 ч.  В ЦЕНТРАЛНАТА СГРАДА НА УЧИЛИЩЕТО – ЕТ. 1. ПОРАДИ СЪОБРАЖЕНИЯ ЗА СПАЗВАНЕ НА ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИТЕ МЕРКИ, ВИ УВЕДОМЯВАМЕ, ЧЕ ЩЕ ИМА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ВХОДА И НЯМА ДА […]

Прочети