УЧЕНИЧЕСКА СТИПЕНДИЯ „РУЖА БЪЧВАРОВА“

Сдружение „Училищно настоятелство“

с дарителството на г-жа Десислава Гинчева 

и подкрепата на ОУ „Васил Петлешков“ 

обявява конкурс за стипендия „Ружа Бъчварова“

 

      Стипендията има за цел да стимулира учениците, които имат интерес към ученето и стремеж за бъдещо личностно развитие. Желанието на г-жа Десислава Гинчева, възпитаник на училището, е да се подпомогнат подрастващите в тяхното интелектуално израстване. Сумата от 50 лева ще бъде отпускана на победителя в конкурса ежемесечно в рамките на една учебна година.

 

Р Е Г Л А М Е Н Т

В конкурса могат да участват ученици на ОУ „Васил Петлешков“ от IV до VII клас. 

Конкурсът се провежда в два етапа: 

Първият етап включва участие в училищните кръгове на олимпиадите по български език и литература и математика за ученици от V до VII клас, а за ученици от IV клас – в училищния кръг на олимпиадата „Знам и мога“. 

До втория етап се допускат класираните на първите пет места от олимпиадите във всяка възрастова категория. 

За учениците от V до VII клас класирането се оформя като сбор от резултатите от олимпиадите по БЕЛ и математика. 

Вторият етап се състои в създаване на текст отговор на въпрос, съобразен с възрастовите възможности на участниците. Вторият етап от конкурса е анонимен.

Жури от учители, членове на училищното настоятелство и дарителя ще определи победителя, който ще получи стипендията.

 

Първи етап: 

Олимпиада по БЕЛ  на 14.12.2019 г.

Олимпиада по математика на 12.12.2019 г.

Олимпиада „Знам и мога“ на 25.01.2019 г.

Втори етап: 29.01.2020 г.

Участниците не заплащат такса участие.

Победителят в конкурса и най-добрите ученически съчинения ще бъдат публикувани на сайта на училището.

Posted in Новини.