СЪОБЩЕНИЕ

На 20.11.2019 г. от 18.00 часа в класна стая № 5 ще се проведе Общо събрание за избор на Обществен съвет на ОУ „Васил Петлешков“.

Поканват се членовете на училищната общност.

От ръководството

Posted in Новини.