Проект „АЗ, ТИ, ПЛОВДИВ! – Място без отпадъци“

Педагогическият екип на ОУ „Васил Петлешков“ изказва своята благодарсност на родителската общност в лицето на г-н Христо Шиндов, г-н Васил Цонев, г-н Дамян Николов, г-н Георги Несторов и представител на сем. Родопски, за положения доброволен труд в подкрепа на изграждането на класна стая на открито. Надяваме се Вашият личен пример да бъде заразителен и за други родители, които да подкрепят доброволно каузите на нашето училище.

Posted in Новини.