Европейски ден на спорта в училище

На 27.09.2019г. в ОУ „Васил Петлешков“ бе отбелязан Европейският ден на спорта с фитнес на открито, танци, музика и много настроение.

Главната цел на това събитие е да насърчава физическата активност на международно ниво и да включва колкото се може повече ученици и младежи, училища и организации.
Европейски ден на Спорта е един своеобразен празник, който осигурява на училищата възможността да:

• установяват връзка с други европейски страни
• подобрят имиджа на физическото възпитание и спорта в училищата
• дарят радост и забавление на младежите чрез физически активности
• насърчават здравословен начин на живот
• подпомагат социалното включване и развиват социална компетентност у учениците.

Posted in Новини.