План-прием за учебната 2019/ 2020 г.

ЗАПОВЕД № РД-10-234 Пловдив, 29.03.2019 г.   На основание чл. 259, ал. 1 от ЗПУО, чл. 42 и чл. 44 от Наредба № 10/ 2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование и становище на Обществения съвет на ОУ „Васил Петлешков“ от  28.03.2019 г.   УТВЪРЖДАВАМ: План-прием за учебната 2019/ 2020 г., както следва:   Първи клас – 3 (три) паралелки с по 22-ма […]

Прочети