Отново на училище на 06.02.2019

На основание чл. 105, ал.5 от ЗПУО, предписание №11-6/01.02.2019 г. на директора на Регионална здравна инспекция – Пловдив и Заповед № РД 09-1708/29.08.2018 г. за определяне на график на учебното време за учебната 2018/2019 година на Министъра на МОН

4 и 5 февруари 2019 г. за неучебни дни.

Учебните занятия ще бъдат възстановени на 06.февруари.2019 г. при обичайния дневен режим и седмично разписание за втория учебен срок.

Posted in Новини.