СЪДЪТ КАТО ИНСТИТУЦИЯ ОТБЛИЗО

        Ученици от ОУ „Васил Петлешков” посетиха Административен съд – Пловдив и влязоха в ролите на съдебни лица. Те бяха посрещнати от председателя на съда, г-н Явор Колев, който им разказа за правораздавателните функции на Административния съд. Първи впечатления за сериозността на работния процес петокласниците получиха още на входа на сградата, където всички бяха проверени от служител по сигурността, и видяха как работи скенера за проверка на багажа на всеки посетител.

     Учениците от 5. „а“ клас с класен ръководител г-жа Ивайла Димитрова получиха възможността да седнат в местата на съдиите и да научат как заседава съдът. Г-н Явор Колев обясни на учениците, че в компетенциите на Административния съд са оспорването на административни актове, предоставяне на защита срещу неоснователни действия или бездействия на администрацията, присъждане на обезщетения за вреди от незаконосъобразни актове. Интерес предизвика срещата с адвокат, който обясни на петокласниците процедурата по запознаването с определено дело, а надникването в архива определено впечатли учениците с обема на папките, в които се съхраняват документите.

     Срещата бе оценена като изключително ползотворна за кариерното ориентиране на учениците.

20180413_144919   20180413_142202

20180413_140616   20180413_140535

Posted in Новини.