УРОК ПО РОДОЛЮБИЕ

Урокът беше проведен от господин Искрен Красимиров, основател на  НПО „НЕЗАБРАВИМАТА БЪЛГАРИЯ“. Целите на тази инициатива бяха да се подсили чувството за национална принадлежност и да се запали по изгасналата  искра на патриотизма в съвременните наши деца.

Темата на изнесения урок кореспондираше с отбелязването на 140 годишнината от Освобождението на България с акцент върху личността и делото на Христо Ботев и Васил Левски. Урокът беше представен различно и иновативно. Комуникацията с учениците и четническото облекло на водещия бяха  въздействащи. В урока бяха включени и части от авторски филми на г-н  Красимиров за Левски и Ботев, в които се забелязаха и интердисциплинарни връзки между учебните предмети български език и литература, история и цивилизации в прогимназиален етап и Човекът и обществото в начален етап.

Урокът приключи с рецитал на стихотворения на Христо Ботев от учениците Марин Колев и Евгени Беков  от 5 а клас.

Сърдечно благодарим за съдействието при реализирането и организацията на мероприятието на госпожа Веселина Балджиева /Н-к отдел ОСЗСДГР/ – град Пловдив, район  „ Западен“.

Повече информация може да потърсите на адреси: nezabravimatabg.com/, https://bg-bg.facebook.com/NezabravimataBG/

8   7

6   5

4  3

10   9

Posted in Новини.