УРОК ПО РОДОЛЮБИЕ

Урокът беше проведен от господин Искрен Красимиров, основател на  НПО „НЕЗАБРАВИМАТА БЪЛГАРИЯ“. Целите на тази инициатива бяха да се подсили чувството за национална принадлежност и да се запали по изгасналата  искра на патриотизма в съвременните наши деца. Темата на изнесения урок кореспондираше с отбелязването на 140 годишнината от Освобождението на България с акцент върху личността и делото на Христо Ботев и Васил Левски. Урокът беше […]

Прочети

Полезната математика

         Един малко по- нестандартен час по математика се проведе в ОУ „Васил Петлешков“ с петокласниците, които трябваше да научат къде и как могат да използват знанията си за процент. Класът бе разделен на групи, като всяка група игра ролята на отдел в голяма търговска фирма: борд на директорите, финансов отдел, маркетингов отдел, служители. На всяка група бяха раздадени работни листове с информация, […]

Прочети