ИНТЕРАКТИВЕН УРОК В ЧАСА НА КЛАСА НА 5 „Б“ КЛАС

Управление на емоциите             На 26.02.2018 г. се проведе Интерактивен час на класа с ученици от 5 „б“ клас с участието на г-жа Виолета Дончева /класен ръководител / и г-жа Виолета Иванова /педагогически съветник на училището/. Идеята за Урока беше продиктувана от нуждата на учениците в класа да развият умения да разпознават емоциите си и да осъзнаят начина, по който […]

Прочети

СЪРДЕЧНА БЛАГОДАРНОСТ

                      Изказваме сърдечна благодарност на Михаил Карагяуров, Георги Иванов и на целия екип на ЕТ ТЕХНОЛАБ 11 за направеното дарение – комплект за демонстрационни опити по физика и астрономия! Комплектът съдържа магнитна дъска, лазери, лещи, призми и други елементи, необходими за провеждане на фронтални експерименти по оптика в седми клас. Новата придобивка ще допринесе за онагледяване на изучаваните светлинни […]

Прочети