МЕЖДУНАРОДЕН ТУРНИР МАТЕМАТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ

На 20.10.2017г. /петък/ от 12:30 ч. в ОУ „Васил Петлешков“ ще се проведе есенен кръг на V Международен турнир „Математика без граници“.

Турнирът се провежда в 3 дистанционни кръга и финално състезание в България.

Есенен кръг – през м. октомври

Зимен кръг – през м. януари

Пролетен кръг – през м. март

Финал – края на м. юни/началото на м. юли

В трите предварителни кръга участниците се състезават в училището, в което се обучават , след предварително запознаване с регламента на турнира и с обещанието за честно състезание (Приложение 3).

Всеки кръг от турнира се провежда чрез тест за всяка група/клас с продължителност за решаването му 60 минути. Броят на задачите в теста е 20, от които 10 са с избираем отговор и 10 – със свободен отговор. (В Зимния кръг учениците от 1 клас решават само 10 задачи.)

Официален сайт на „Математика без граници“

Ето и нашите успехи в турнира за изминалата учебна година:

Медали от „Математика без граници“

Posted in Новини.