Венец от старобългарска поезия

             За нас е удоволствие да Ви представим второто преработено и допълнено издание на книгата на Стоян Шишков „Венец от старобългарска поезия“. В тази книга се представят някои най-нови открития в кирилометодиевистиката и в палеославистиката. Разкрива се името на създателя на кирилицата – втората славянска азбука, с която си служим и днес. Посочва се името и на истинския създател на […]

Прочети