„Училище без страх“

           Всяка година в последната сряда на февруари отбелязваме международния Ден за борба с училищния тормоз. Отбелязването на Деня на розовата фланелка ни напомня, че тормоз в училище съществува и ни подканя да помислим как да постъпваме в ситуации на тормоз, че има как и можем да се противопоставяме на тормоза ВСЕКИ ДЕН.

Прочети