Графици

График контролни и класни работи – I срок

График контролни и класни работи 1-4 клас – II срок

График контролни и класни работи 5-7 клас – II срок

График консултации с ученици – I срок

График консултации с ученици – II срок

График за провеждане на часове по Безопасност на движението по пътищата – прогимназиален етап – I срок

График за провеждане на часове по Безопасност на движението по пътищата – начален етап – I срок

График за провеждане на часове по Безопасност на движението по пътищата – II срок

График за срещи с родители I срок

График за срещи с родители II срок

График на дейностите за 2024 календарна година, съгласно Наредба за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Пловдив.

График за главно дежурство и дежурство през голямото междучасие – I срок

График за дежурство в сградата на училището – първи учебен срок – 2023/2024 г.

График за вечерно дежурство на учителите от ГЦОУД 3. – 4. клас за 2023/2024 учебна година

График на провеждане на часовете в ОРЕС

График за провеждане на часовете в дните за тестване на учениците от I – IV клас