Образование за утрешния ден

Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е 104186019_264850618106238_620905105642148564_n.pngПРОЕКТ „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“ – ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.012-0001, ФИНАНСИРАН ПО ОП „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014 – 2020Г.„Образование за утрешния ден“Връчване на удостоверения по проект „Образование за утрешния ден“


В периода януари -май 2020г. училището сформира клуб „Дигитални компетентности“ за повишаване на дигиталните умения на учениците от трети клас. Те придобиха увереност при работа с компютър, усвоиха нови знания за разработване на проекти, изградиха практически умения при работа с продуктите на Microsoft Office. Всеки ученик, успешно завършил заниманията по интереси, получи удостоверение за преминато обучение, съгласно Европейска референтна рамка за оценяване на дигитални компетентности. В училището е монтиран нов интерактивен дисплей. Устройството е част от оборудването, то училището получи от МОН по Проект BG05M2OP001 – 2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020“. Интерактивният дисплей осигурява иновативна среда за обучение и създава нови възможности за образованието.